Dörrar från Svenska skydd

Inom kort så börjar utbytet av lägenhetsdörrarna.
Svenska skydd har aviserat om detta i era brevinkast.
Dörrarna som monteras är speglade på båda in- och utsida. Eftersom samtliga medlemmar önskade det så bekostar föreningen det.
Insidan av dörrarna målas i 0502-Y, även kallad Stockholmsvit.