S:T Eriks Hiss ny hissentreprenör

Föreningen har sagt upp avtalet med OTIS.
Från och med 2019-06-01 svarar S:T Eriks Hiss AB för våra hissar.
Hissarna är nu uppmärkta med de nya kontaktuppgifterna.