Brandskyddspolicy

På följande länk finner ni Brf Spettet 8:s brandskyddspolicy: Brandskyddspolicy Brf Spettet 8

Nedan finner blanketter för förbättringsförslag och tillbudsrapport. Dessa blanketter skickas ifyllda till föreningens brandskyddsansvarige.
Förbättringsförslag
Tillbudsrapport

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finner ni ytterligare information om brandskydd, både i text och på filmer. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/

Håll trapphus och allmänna utrymmen rena från brännbart material och sådant som står i vägen vid en eventuell utrymning (ex. barnvagnar, möbler, cyklar mm)