Att bo i bostadsrätt

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse, det är Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”. Föreningens stadgar finner du här Stadgar Spettet 8.

Som bostadsrättshavare är du delägare och medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan ni även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, dessa ska vara styrelsen tillhanda i god tid innan föreningsstämman.