Info gällande APTUS systemet

Vi har nu fått svar av Säkerhetsintegrering som installerar APTUS systemet hos oss att det är möjligt att lägga in fler än två nummer per hushåll. Kontakta styrelsen om du önskar fler än två nummer. En användarmanual för porttelefonen finns uppladdad på medlemssidan. /Styrelsen i Brf Spettet 8

Dörrar från Svenska skydd

Inom kort så börjar utbytet av lägenhetsdörrarna.Svenska skydd har aviserat om detta i era brevinkast.Dörrarna som monteras är speglade på båda in- och utsida. Eftersom samtliga medlemmar önskade det så bekostar föreningen det.Insidan av dörrarna målas i 0502-Y, även kallad Stockholmsvit.